Temari Bombers Generalitat (2021)

Prepara鈥檛 amb el nostre temari per a ser el/la millor de l鈥檕posici贸.
17 × 24 cm
Tem脿tica: Bombers
Nivell: Oposicions
脌mbit: Auton貌mic
Tipus: Temari
P脿gines: 300
Edici贸: 2021
Idioma: Catal脿

Estem actualitzant-lo!! El tindrem disponible al 100% al Juny del 2021!!!!

Ara, si t’interessa, pots adquirir temes independents.聽Aix铆 veus com s贸n els nostres temes, t’enamores d’ells, i esperes amb candeletes que traiem el llibre complert! 馃檪

Per adquirir temes independents, escriu correu a opositar@estudiaresfacil.cat


Aquest llibre incorpora el temari que cal estudiar per a superar la primera prova de l鈥檕posici贸 de bomber d鈥檈scala b脿sica de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

I. TEMARI GENERAL

Tema 1. Legislaci贸
La Constituci贸 espanyola: estructura i contingut general. L鈥橢statut d鈥檃utonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organitzaci贸 de l鈥橝dministraci贸 catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2. Legislaci贸
El personal al servei de les administracions p煤bliques. Regulaci贸 de la funci贸 p煤blica de l鈥橝dministraci贸 de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures de personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisi贸 de llocs de treball. Incompatibilitats. R猫gim disciplinari. Mesures d’igualtat per ra贸 de g猫nere.

Tema 3. Legislaci贸
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci贸 de riscos laborals: objecte i 脿mbit d鈥檃plicaci贸. Drets i obligacions. Serveis de prevenci贸. Consulta i participaci贸 dels treballadors.

II. TEMARI ESPEC脥FIC

Tema 4. Legislaci贸
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulaci贸 dels serveis de prevenci贸 i extinci贸 d鈥檌ncendis i de salvaments de Catalunya.
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecci贸 civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Tema 5. Legislaci贸

El Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de gu脿rdia i del sistema de comandament dels serveis de
prevenci贸, extinci贸 d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 243/2007, de 6 de
novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participaci贸.

Tema 6. F铆sica
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleraci贸. For莽a i pes. Acci贸 i reacci贸. Treball, pot猫ncia i energia. Energia potencial. Energia cin猫tica. Principi de conservaci贸 de l’energia

Tema 7. Naturalesa del foc
Temperatura i fonts de calor. Transfer猫ncia de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combusti贸. Classes de foc.

Tema 8. M猫todes i Agents extintors
M猫todes de l’extinci贸. Agents extintors. Definici贸. Tipus d’agents extintors: caracter铆stiques i aplicacions..

Tema 9. Mec脿nica
M脿quines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats

Tema 10. Qu铆mica
Estats de la mat猫ria i canvis d鈥檈stat. Reaccions qu铆miques. Compressi贸 i expansi贸 de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criog猫nics. 脌cids i bases. Explosi贸, deflagraci贸, detonaci贸, BLEVE.

Tema 11. Risc qu铆mic
Classificaci贸 de les mat猫ries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definici贸 d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB.

Tema 12. Hidr脿ulica.
Principis generals de la hidrost脿tica i de la hidrodin脿mica. Unitats de pressi贸. Pressi贸 est脿tica i pressi贸 din脿mica. Cabal, p猫rdues de c脿rrega i efecte Venturi.

Tema 13. Mec脿nica vehicles
Motors di猫sel. Motors de benzina. Carburaci贸 i injecci贸. Sobrealimentaci贸 i tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Pot猫ncia i parell motor. Altres sistemes de propulsi贸: h铆brids, el猫ctrics purs i bivalents de gas natural o GLP.

Tema 14. Prevenci贸 i protecci贸 contra incendis
Protecci贸 activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinci贸, sistemes de detecci贸 i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecci贸 passiva en els edificis: compartimentaci贸 i sectors d’incendi. La resist猫ncia al foc de les estructures i la seva protecci贸: concepte i aplicacions b脿siques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacci贸 i la resist猫ncia al foc. Caracter铆stiques dels elements i les vies d’evacuaci贸 dels edificis.

Tema 15. Atenci贸 sanit脿ria
Valoraci贸 del pacient. Signes i s铆mptomes. Suport vital b脿sic i reanimaci贸 cardiorespirat貌ria. Hemorr脿gies i xoc. Mobilitzaci贸 i immobilitzaci贸 de pacients traum脿tics.

Tema 16. Construcci贸
Materials de construcci贸 cer脿mics. El guix. El formig贸 en massa i el formig贸 armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l鈥檃cer laminat. La fusta. Els pl脿stics. Comportament dels materials constructius davant el foc.

Tema 17. Construcci贸
Accions i reaccions en una construcci贸. Tipus d鈥檈sfor莽os. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i fa莽anes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 18. Electricitat
Magnituds el猫ctriques. Conceptes b脿sics d’electricitat. Estacions de transformaci贸. Conductors i l铆nies el猫ctriques. Instal路lacions interiors dom猫stiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecci贸. Electricitat est脿tica.

Tema 19. Cartografia
Lectura i interpretaci贸 de mapes. 脷s, funcionament i c脿lcul de les escales. Simbologia i topon铆mia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulaci贸 i c脿lcul de dist脿ncies. Sistemes GPS.

Tema 20. Geografia f铆sica
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetaci贸 i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l鈥檃rc mediterrani.

Tema 21. Coneixement del territori catal脿
Comarques i municipis. Principals eixos de comunicaci贸. Principals nuclis de producci贸 industrial. La producci贸 agr铆cola. Nuclis de poblaci贸 en zones forestals.

Tema 22. Meteorologia
R猫gims pluviom猫trics a Catalunya. R猫gim dels vents. Temperatures. Per铆odes de retorn dels aiguats. La pressi贸 atmosf猫rica. Humitat relativa i temperatura de rosada.